atlantis-banner

UNIJA pomoraca CG iznijela niz konkretne prijedloge za unapređenje stanja u crnogorskom pomorstvu: Primijeniti međunarodne standarde

unija 2 15.5.17Crna Gora morala bi pod hitno da revidira nacionalni “Pravilnik o vrstama zvanja i načinu sticanja ovlašćenja pomoraca” i da ga uskladi sa zahtjevima međunarodne Konvencije o obuci, držanju plovidbene straže i sticanju zvanja pomoraca (STCW) – smatraju u Uniji pomoraca Crne Gore.

POSLOVANJE crnogorskih pomorskih kompanija

21.maj 0 14.1.14Dva državna pomorska preduzeća, Crnogorska plovidba i Barska plovidba, poslovali su u prošloj godini sa minusom od pet miliona eura. To se, s obzirom na poslovni rezultat iz 2015. go­dine, kada je ukupan gubitak dva preduzeća bio preko devet miliona, nažalost, može smatrati dobrim rezultatom.

web design